Vides problēmu gadījumā lūdzam vērsties tuvējā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē, vai ziņot Valsts vides dienesta diennakts dežurantam uz mobilo tālruni 26338800. Kā arī sazināties ar mums darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00 pa tālruni 67084211.

 

Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu tālruņi ziņošanai par vides problēmām:

Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Pārraugāmā teritorija: Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Līvānu novads, Preiļu novads, Ilūkstes novads, Vārkavas novads, Daugavpils novads, Jēkabpils novads, Salas novads, Krustpils novads, Aknīstes novads, Viesītes novads, Dagdas novads, Krāslavas novads, Aglonas novads, Riebiņu novads.

tel. 65423219 (darba laikā)

 

Jelgavas reģionālā vides pārvalde

Pārraugāmā teritorija: Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, Ozolnieku novads, Iecavas novads, Vecumnieku novads, Bauskas novads, Rundāles novads, Tērvetes novads, Dobeles novads un Auces novads.

tel. 63023228 (darba laikā)

 

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Pārraugāmā teritorija: Rīgas un Jūrmalas pilsētas, Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads, Ikšķiles novads, Inčukalna novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Ogres novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Stopiņu novads.

tel. 67084278 (darba laikā)

 

Liepājas reģionālā vides pārvalde

Pārraugāmā teritorija: Nīcas novads, Rucavas novads, Grobiņas novads, Durbes novads, Pāvilostas novads, Aizputes novads, Priekules novads, Vaiņodes novads, Skrundas novads, Alsungas novads, Kuldīgas novads, Saldus novads, Brocēnu novads.

tel. 63424826 (darba laikā)

 

Madonas reģionālā vides pārvalde

Pārraugāmā teritorija: Madonas novads, Cesvaines novads, Ērgļu novads, Lubānas novads, Varakļānu novads, Gulbenes novads, Alūksnes novads, Apes novads, Aizkraukles novads, Jaunjelgavas novads, Kokneses novads, Neretas novads, Skrīveru novads, Pļaviņu novads.

tel. 64807451 (darba laikā)

 

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

Pārraugāmā teritorija: Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads, Viļānu novads, Balvu novads, Baltinavas novads, Rugāju novads, Viļakas novads, Ludzas novads, Ciblas novads, Kārsavas novads, Zilupes novads.

tel. 64638200 (darba laikā)

 

Valmieras reģionālā vides pārvalde

Pārraugāmā teritorija: Alojas novads, Amatas novads, Beverīnas novads, Burtnieku novads, Cēsu novads, Jaunpiebalgas novads, Krimuldas novads, Līgatnes novads, Limbažu novads, Mazsalacas novads, Naukšēnu novads, Pārgaujas novads, Priekuļu novads, Raunas novads, Rūjienas novads, Salacgrīvas novads, Smiltenes novads, Strenču novads, Valkas novads, Kocēnu novads, Vecpiebalgas novads.

tel. 64207266 (darba laikā)

 

Ventspils reģionālā vides pārvalde 

Pārraugāmā teritorija: Ventspils novads, Talsu novads, Dundagas novads, Kandavas novads, Rojas novads, Mērsraga novads, Tukuma novads, Jaunpils novads, Engures novads.

tel. 63626903 (darba laikā)