Ziņojums Nr. 9356

Papildu informācija

Statuss atrisināts
Organizācija Rīgas pilsētas pašvaldība
Pieteikuma datums: 2020.11.23 11:11
GPS koordinātes: 24.24498, 56.94582 +/- 4.7885m
Apstiprināts: 2020.11.23
Pieņemts izvērtēšanai:
Atrisināts: 2020.11.30
Atrisināšanas ilgums: 7 d.

Bildes

Ziņojuma apraksts

Lubānas iela, pretî Bonava mājām,Puto mazgātuve

Apstiprinātāja komentāri

Paldies, ziņojums saņemts.

Inspektora komentāri

Rīgas domes Administratīvā inspekcija (turpmāk � Inspekcija), atbilstoši savai kompetencei, 27.11.2020. apsekoja nekustamā īpašuma Bez adreses (Kaivas ielā, Juglas ielā), Rīgā (kadastra Nr. 0100 092 2609) teritoriju un konstatēja, ka tā uzturēšanā netiek ievērotas Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 ,,Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi� (turpmāk - Noteikumi) prasības, par ko Inspekcija apsaimniekotājam un faktiskajam valdītājam - RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTAM par Noteikumu prasību neievērošanu 27.11.2020. sastādīja un nosūtīja apskates protokolu.