Ziņojums Nr. 9248

Papildu informācija

Statuss atrisināts
Organizācija Rīgas pilsētas pašvaldība
Pieteikuma datums: 2020.11.12 15:11
GPS koordinātes: 24.16228, 56.92449 +/- 2.0m
Apstiprināts: 2020.11.12
Pieņemts izvērtēšanai:
Atrisināts: 2020.11.19
Atrisināšanas ilgums: 6 d.

Bildes

Ziņojuma apraksts

Krasta ielā, Rīgā

Apstiprinātāja komentāri

Paldies, ziņojums saņemts.

Inspektora komentāri

Labdien. Atbildot uz ziņojumu Nr.9248, darām zināmu, ka Rīgas domes Administratīvā inspekcija (turpmāk � Inspekcija), atbilstoši savai kompetencei, 19.11.2020. apsekoja nekustamā īpašuma Bez adreses (Krasta ielā), Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 072 0348) teritoriju un konstatēja, ka tā uzturēšanā netiek ievērotas Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 ,,Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi� (turpmāk - Noteikumi) prasības, par ko Inspekcija apsaimniekotājam un faktiskajam valdītājam - RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTAM par Noteikumu prasību neievērošanu 19.11.2020. sastādīja un nosūtīja apskates protokolu.