Ziņojums Nr. 9064

Papildu informācija

Statuss atrisināts
Organizācija Rīgas pilsētas pašvaldība
Pieteikuma datums: 2020.10.30 06:10
GPS koordinātes: 24.23264, 56.97017 +/- 8.0012m
Apstiprināts: 2020.10.30
Pieņemts izvērtēšanai:
Atrisināts: 2020.11.02
Atrisināšanas ilgums: 3 d.

Bildes

Ziņojuma apraksts

Lūdzu aizvākt! Druvienas iela 34, Rīgā.

Apstiprinātāja komentāri

Paldies, ziņojums saņemts.

Inspektora komentāri

Rīgas domes Administratīvā inspekcija (turpmāk � Inspekcija), atbilstoši savai kompetencei, 28.10.2020. apsekoja nekustamā īpašuma Druvienas ielā 34, Rīgā (kadastra Nr. 0100 622 0002) apkārtējo teritoriju un konstatēja, ka tā uzturēšanā netiek ievērotas Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 ,,Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi� (turpmāk - Noteikumi) prasības, par ko Inspekcija pārvaldniekam � apsaimniekotājam SIA �Rīgas namu pārvaldnieks� par Noteikumu prasību neievērošanu 28.10.2020. sastādīja un nosūtīja apskates protokolu.