Ziņojums Nr. 7588

Papildu informācija

Statuss atrisināts
Organizācija Rīgas dome
Pieteikuma datums: 2020.06.30 19:06
GPS koordinātes: 24.17914, 56.96363 +/- 8.0m
Apstiprināts: 2020.06.30
Pieņemts izvērtēšanai:
Atrisināts: 2020.07.07
Atrisināšanas ilgums: 6 d.

Bildes

Ziņojuma apraksts

Nav nozāģēts koks

Apstiprinātāja komentāri

Paldies, Jūsu ziņojums ir saņemts!

Inspektora komentāri

Rīgas domes Administratīvā inspekcija (turpmāk � Inspekcija), atbilstoši savai kompetencei, 03.07.2020. apsekoja nekustamā īpašuma Ūnijas ielā 58A, 60, Rīgā (kadastra Nr. 0100 070 0058) teritoriju un konstatēja, ka teritorijā esošo apstādījumu uzturēšanā netiek nodrošinātas Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 �Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi� (turpmāk - Noteikumi) 5.3.apakšpunkta prasības (nav nodrošināta nekustamā īpašuma teritorijā esošā nokaltušā koka, kas ir pilnībā zaudējis augtspēju, nociršana), par ko Inspekcija īpašniekam � fiziskai personai par Noteikumu prasību neievērošanu 03.07.2020. sastādīja un nosūtīja apskates protokolu.