Ziņojums Nr. 4654

Papildu informācija

Statuss pārsūtīts
Organizācija Ķekavas novada pašvaldība
Pieteikuma datums: 2020.01.10 11:01
GPS koordinātes: 24.16807, 56.81302 +/- 9.0m
Apstiprināts: 2020.01.10
Pieņemts izvērtēšanai:
Atrisināts:
Atrisināšanas ilgums:

Bildes

Ziņojuma apraksts

Šajā vietā cilvēki regulāri brauc un izgāž būvgružus, arī cita veida atkritumus. Vēlams būtu apsekot visu Ķekavas-Misas kanāla malu no Rīgas apvedceļa (A5) līdz Ziemeļu ielai Ķekavā.

Apstiprinātāja komentāri

Labdien!

Lūdzu reģistrēt un nosūtīt ( DVS 8203)
Nosūtāms Jānim Bērziņam
e-pasts: spurce.rocks@gmail.com

01.2020. Nr.2.16. /
Uz 23.12.2019. Nr. b/n

Par personas datu aizsardzību
Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ir izskatījis jūsu jautājumus par personas datu aizsardzību un, bez piekrišanas, datu nodošanu pašvaldībai.

VVD informē, ka EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk Regula) regulas 5. pants paredz, ka personas datu apstrādi drīkst veikt tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā. Šajā gadījumā VVD nav pieprasījis Jums papildus informāciju - tādu informāciju, kas tieši identificētu Jūs. Kā persona, Jūs, neesat tieši identificējama, jo ir vairākas personas ar tādu vārdu uzvārdu (neesat tieši identificējama.
VVD informē, ka saskaņā ar Iesnieguma likuma 4.panta 1.daļu mobilajā lietotnē Vides SOS iesūtīto ziņojumu izskatīšana bija nodota attiecīgai piekritīgai iestādei, jo tajos izskatāmie jautājumi nav VVD, bet pašvaldību kompetencē, par ko mēs Jūs attiecīgi informējām. Vēršam uzmanību, ka, apstrādājot ziņojumus, VVD lietotnē Vides SOS ieraksta, kam tiek nodota ziņojumu izskatīšana (kam tiek pārsūtīts).
VVD paskaidro, ka konkrētajā situācijā tiesiskais pamats attiecīgas darbības veikšanai (iesnieguma pārsūtīšanai) ir iestādei noteiktais juridiskais pienākums (regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), nevis datu subjekta piekrišana (regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Proti, normatīvais akts noteic tiešu iestādes pienākumu pārsūtīt saņemto iesniegumu piekritīgai iestādei, ja tiek konstatēts, ka iesniegums nav saņēmējiestādes kompetencē.
Papildus norādām, ka ne minētais normatīvai akts, ne arī kāds cits neuzliek par pienākumu, piemēram, anonimizēt, šifrēt vai jebkādi citādi apstrādāt personas datus, lai tie nebūtu identificējami (iesniegums ir pārsūtāms tā oriģināli saņemtajā formā).

Ar cieņu

Ruta Poikāne
Valsts vides dienesta
Uzraudzības departamenta
Vecākā inspektore
Tālr.: 67084228
e - pasts: ruta.poikane@vvd.gov.lv

Paldies, Jūsu ziņojums ir saņemts!


Inspektora komentāri

Ziņojums nodots izskatīšanai – Ķekavas novada pašvaldībai.