Ziņojums Nr. 463

Papildu informācija

Statuss atrisināts
Organizācija Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Pieteikuma datums: 2018.07.11 17:07
GPS koordinātes: 24.22172, 56.60347 +/- 5.0000m
Apstiprināts: 2018.07.12
Pieņemts izvērtēšanai:
Atrisināts: 2018.07.25
Atrisināšanas ilgums: 13 d.

Bildes

Ziņojuma apraksts

Traucejosha smaka pec mesliem!

Apstiprinātāja komentāri

Paldies, Jūsu ziņojums saņemts! Pateicamies par modrību!
---------------------------
Ruta Veinberga
Valsts vides dienesta
Operatīvais dežurants
E – pasts :ruta.veinberga@vvd.gov.lv
Tel. 6 70 84 211
Mob.2 6 33 88 00

Inspektora komentāri

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) laika posmā no 16.07.18-25.07.2018 ir saņēmusi vairākas sūdzības par traucējošu smaku Iecavā un Iecavas novadā. Pārvalde iespēju robežās ir veikusi smaku sūdzību izskatīšanu atbilstoši Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (turpmāk - MK 724) 18.punkta prasībām. Vairākas sūdzības tika atzītas par pamatotām. Pārvalde ir identificējusi piesārņojošās darbības veicējus un specifikāciju (konkrētus posmus - digestāta izvešana, maisīšana, izejvielu uzglabāšana u.c.), kas rada traucējošas smaku emisijas. Pārvalde ir norādījusi Operatoriem ievērot papildus pasākumus smakas izplatības samazināšanā, kā arī atbilstoši MK 724 noteikumu 12.punkta prasībām uzdos Operatoriem veikt smaku mērījumos noteiktos darbības procesa posmos un attiecīgi smakas modelēšanu, lai novērtētu smakas izplatību (vienību skaitu) uz blakus esošo iedzīvotāju īpašumiem.
Pārvalde pateicas iedzīvotājiem par ieinteresētību vides jautājumu sakārtošanā un informē, ka pēc modelēšanas rezultātu saņemšanas informēs Iecavas novada domi un turpmākiem veicamiem pasākumiem smaku emisiju samazināšanā. Kā arī Iedzīvotāji (ieinteresētās personas) saskaņā ar MK 724 noteikumu 24.punktu ir tiesīgas pieprasīt Operatoram informāciju par traucējošas smakas iemesliem un prognozēto smaku ilgumu.

Ar cieņu
Evita Beitlere
Jelgavas reģionālās vides pārvaldes
Kontroles daļas vadītāja
63007731