Ziņojums Nr. 4588

Papildu informācija

Statuss izvērtēšanā
Organizācija VVD
Pieteikuma datums: 2019.12.30 15:12
GPS koordinātes: 24.30712, 57.01858
Apstiprināts:
Pieņemts izvērtēšanai: 2019.12.30
Atrisināts:
Atrisināšanas ilgums:

Bildes

Ziņojuma apraksts

Iesniegums, pa zemes līmeņa paaugstināšanu applūstošā teritorijā NI’’Zvaigznīši’’

Lūdzu, Valsts vides dienesta, inspektoru apsekot Nī’’Zvaigznīši’ ( kad.nr. 80600030001) Baltezerā, Garkalnes novadā, konstatēt faktu, ka zemes īpašnieks 20-25m2 platībā , pie pagaidu būves, kas novietota NI ‘Zvaigznīši’’ veido uzbērumu, kas atrodas applūstošā teritorijā , kā arī 50 metru Lielā Baltezera aizsargjoslā, pielikumā foto uzņēmums, kur īpašnieks ir apzināti savedis un izveidojis izgāztuvi ( sagrābtās lapas, nopļautā zāle, izdedži no ugunskura vietas) tas viss kārtējo reizi tiek darīta ar mērķi paaugstināt zemes līmeni, lai slēptu applūstošu teritoriju. Kā zināms zemes īpašnieks šajā konkrētajā vietā bija plānojis mājas būvniecību, taču uz šo brīdi būvatļauja ir apstrīdēta administratīvajā tiesā.
Lūdzu apsekot NI’’Zvaigznīši’’un satādīt administratīvā parkapuma aktu, ka zemes īpašnieks apzināti ir veicis grunts paaugztināšanus darbus un ka šajā konkrētajā vietā ir izveidota izgāztuve.

Ja, nepieciešams varu iesniegt video matreāju, kur ir fiksēts šis parkapums, kā tiek veikti uzbēršanas darbi, uz šo brīdi iesniedzu foto uzņēmumus.

Pielikumā foto no NI’’Zvaigznīši