Ziņojums Nr. 3850

Papildu informācija

Statuss atrisināts
Organizācija Zemgales reģionālā vides pārvalde
Pieteikuma datums: 2019.09.21 05:09
GPS koordinātes: 23.71229, 56.63641 +/- 4.0000m
Apstiprināts: 2019.09.23
Pieņemts izvērtēšanai:
Atrisināts: 2019.09.26
Atrisināšanas ilgums: 5 d.

Bildes

Ziņojuma apraksts

Trokšņa līmenis 63-70 decibeliem, Jelgavā, Rūpniecības 61, trokšņa avots-Fortum koģenerācijas stacija.

Apstiprinātāja komentāri

Paldies, Jūsu ziņojums ir saņemts!
Šādos vides aizsardzības prasību pārkāpumu gadījumos ziņojiet Valsts vides dienestam 24/7 zvanot +371 26 33 88 00, lai varētu izskatīt sūdzību nekavējoties!

Inspektora komentāri

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) saņemto informāciju, pamatojoties uz Iesniegumu likuma 4. panta otro daļu un 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, ir pārsūtījusi Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai. Lai nodrošinātu operatīvu trokšņa traucējumu izvērtēšanu, Pārvalde aicina par atkārtoti konstatētiem šāda veida gadījumiem informēt Veselības inspekciju.

25.10.2019. Pārvalde ir saņēmusi veselības inspekcijas atbildi: "Izvērtējot ekrānuzņēmuma „Vides SOS” mērījuma rezultātu, Inspekcija skaidro, ka tas minētajā adresē neatspoguļo tikai SIA „Fortum Latvia” koģenerācijas stacijas radīto troksni. SIA „Fortum Latvia” koģenerācijas stacijas radītais troksnis ir tikai viena no kopējā vides trokšņa sastāvdaļām šajā teritorijā, jo nozīmīgu ietekmi uz kopējo trokšņa līmeni rada autotransporta kustība pa Rūpniecības ielu, kā arī tuvumā esošā dzelzceļa līnija, pa kuru pārvietojas kravas vilcieni. Vides trokšņa robežlieluma pārsniegums, kas fiksēts ar ekrānā redzamo mēraparātu, atspoguļo mērījuma rezultātu tikai konkrētajā mērījuma brīdī, bet saskaņā ar 2014.gada 07.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldes kārtība” 1.pielikumu „Vides trokšņa rādītāju piemērošanas kārtība un novērtēšanas metodes”, vides trokšņa rādītāju novērtēšanu veic ņemot vērā visas dienas, vakarus un naktis gada laikā. "

Ar cieņu _
Jelgavas reģionālā vides pārvalde