Ziņojums Nr. 2889

Papildu informācija

Statuss noraidīts
Organizācija VVD
Pieteikuma datums: 2019.05.23 12:05
GPS koordinātes: 24.04374, 56.9338 +/- 65.000m
Apstiprināts: 2019.05.23
Pieņemts izvērtēšanai:
Atrisināts: 2019.05.24
Atrisināšanas ilgums: 0 d.

Bildes

Ziņojuma apraksts

Kāpēc Mangalos, Rīgā ir tik piesārņots gaiss?

Apstiprinātāja komentāri

Jūsu ziņojums tiek atstāts bez izskatīšanas. Nav fotoattēla vai apraksta, kas sniegtu informāciju par pieteiktā ziņojuma iemesliem (konkrētu pārkāpumu) un konkrētā pārkāpuma atrašanās vietas koordinātes (pārkāpuma fiksēšanas brīdis). Gaisa piesārņojuma gadījumos ziņojiet Valsts vides dienestam 24/7 zvanot +371 26 33 88 00, lai varētu izskatīt sūdzību nekavējoties!