Ziņojums Nr. 1429

Papildu informācija

Statuss atrisināts
Organizācija Rīgas pilsētas pašvaldība
Pieteikuma datums: 2016.07.02 18:07
GPS koordinātes: 24.05174, 56.93184 +/- 25.0m
Apstiprināts: 2016.07.04
Pieņemts izvērtēšanai: 2016.07.04
Atrisināts: 2016.07.11
Atrisināšanas ilgums: 8 d.

Bildes

Ziņojuma apraksts

nokaltuši koki pie paša ceļa

Apstiprinātāja komentāri

Paldies, Jūsu ziņojums saņemts! Pateicamies par modrību!
---------------------------
Santa Andrjuhina
operatīvā dežurante
E – pasts: santa.andrjuhina@vvd.gov.lv
Tel. 6 70 84 211
Mob.2 6 33 88 00

Inspektora komentāri

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē (turpmāk ? Vides pārvalde) 04.07.2015. elektroniski saņemta informācija par nokaltušiem kokiem Rīgā, Ventspils ielā, pie mājas Ventspils ielā 53. Vides pārvalde informē, nokaltušo kļavu Ø 36 cm, kas atrodas Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajā zemes gabalā, Ventspils ielas teritorijā nozāģēs pašvaldības budžeta programmas „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” 2016.gada plāna ietvaros. Pārējie nokaltušie koki atrodas juridiskajai personai piederošajā zemes gabalā Rīgā, Ventspils ielā 51. Vides pārvalde organizē un nodrošina ielu apstādījumu, kas neatrodas citu personu īpašumā vai apsaimniekošanā esošajos zemes gabalos, kopšanu. Vides pārvalde informē, ka saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 (turpmāk ?Noteikumi) „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 3.punktu apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Rīgas pilsētā pārrauga Rīgas pilsētas būvvalde, savukārt 4.punktā noteikts, ka par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, savukārt 5.3.punktā noteikts, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nodrošināt nokaltušu koku, kuri pilnībā zaudējuši augtspēju, un bīstamu koku (koki ar vizuāli redzamiem bojājumiem ? dabas apstākļu rezultātā iztrupējis (vairāk kā 80%), aizlūzis, sašķelts, daļēji sasvēries ar aprautu vai paceltu sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies vai citādi bīstams koks) nociršanu.

---------------------------
Santa Andrjuhina
operatīvā dežurante
E – pasts: santa.andrjuhina@vvd.gov.lv
Tel. 6 70 84 211
Mob.2 6 33 88 00